Kleine Sint-Janskerk, Hoensbroek - Jacques Vonk

Ga naar de inhoud

Kleine Sint-Janskerk, Hoensbroek

Hoensbroek
Kleine Sint-Janskerk, Markt
6432 GA Hoensbroek

Het kerkje dateert van omstreeks 1300 - 1350. Het is in de volgende eeuwen enige malen verbouwd en vergroot. Tot het begin van de vorige eeuw trokken bedevaartgangers - boeren uit Hoensbroek en omgeving - op 17 januari, de feestdag van Sint Antonius, naar de Sint-Janskerk om Sint Antonius Abt te vereren.
De Kleine Sint-Janskerk is geheel door Jacques Vonk beglaasd. Hij maakt in totaal dertien ramen die in 1957 als geschenk aan pastoor G.Lenders worden aangeboden bij diens gouden priesterfeest. Helemaal zonder moeilijkheden verliep dit alles niet. De eerste ontwerpen moesten aangepast worden aan de afmeting van ieder raam opdat het evenwicht in de voorstelling niet verstoord werd, zo memoreert Antoine Jacobs in zijn geschiedschrijving over de Kleine Sint-Janskerk. ‘Vonks ramen bouwen voort op de traditie die glas-in-loodvensters reeds eeuwen hebben, namelijk een bijbel voor de ongeletterden te zijn. De ramen vormen met hun diepe volle kleuren een schitterend prentenboek. Bij ieder raam kan een verhaal verteld worden, hetgeen precies de bedoeling was van Vonk.’
 
 
De ramen van Vonk bevinden zich in het voorportaal van de kerk, het schip en het koor.
Op de plattegrond 1 – 13, voorstellende:
1.  Et lux Nebris. Christus komt op aarde: het licht in de wereld
2.  Sint Gerlach, kluizenaar, schutspatroon van de Hoensbroekse verkenners
3.  Sint Barbara, patrones van de mijnwerkers
4.  Sint Antonius Abt, monnik en kluizenaar. Een duiveltje duidt op de doorstane bekoringen
5.  Sint Jan Evangelist. De beker met de slang duidt op een poging Sint Jan te vergiftigen
6.  Passieraam: veroordeling van Jezus, geseling
7.  Verrijzenisraam: Christus verrijzend uit het graf
8.  Annunciatieraam: bezoek van de engel aan Maria
9.  Kerstraam: de Heilige Familie, omringd door herders en dieren
10. Tenhemelopneming van Maria
11. Sint Servatius, bisschop van Tongeren
12. Sint Catharina, het zwaard in de hand duidt op onthoofding en strijdbaarheid
13. Sint Nicolaas, aan zijn voeten drie kinderen die hij tot leven zou hebben gewekt.
 
Meer weten?
 
Kijk voor plattegrond en afbeeldingen op www.glasmalerei-ev.net
Uitgebreide toelichting op de website van de parochie:
www.parochiefederatie-hoensbroek.nl (foto’s/ramen kl. St. Jan)
Kerkdiensten: zondags 9.00 uur; op werkdagen om 19.00 uur.
Stichting Jacques Vonk Wissengrachtweg 54 6336 TJ Hulsberg 045-4052776
Terug naar de inhoud