Sint-Dionysiuskerk, Schinnen - Jacques Vonk

Ga naar de inhoud

Sint-Dionysiuskerk, Schinnen

Schinnen
Sint-Dionysiuskerk
Deken Keulenplein 1
6365 BJ Schinnen

De Sint-Dionysiuskerk ligt aan de rand van Schinnen op een kerkberg. De kerk bevat een romaans hardstenen doopvont uit de 12e eeuw en een 16e eeuws kruisbeeld, dat aan een neogotische triomfbalk is bevestigd. In 1953 maakte Jacques Vonk een vijftal grote rondboogramen voor de koornis van de St. Dionysiuskerk te Schinnen ter gelegenheid van het veertig-jarig priesterjubileum van deken Fr. Custers. In de jaren daarna kreeg hij vervolgopdrachten voor meer ramen en een triptiek boven het hoofdaltaar.  
De ramen van Jacques Vonk bevinden zich in de zijbeuken bij de hoofdingang (1961), boven het priesterkoor (1953) en in de zijbeuk rechts van het priesterkoor (1957). 
 
Op de plattegrond nrs. 1 – 3 / 14 – 16, nrs. 5 – 9 en  nr. 10,  voorstellende:

1.  Genezing van de blinde
2.  Bruiloft te Kana 
3.  Jezus schreef met zijn vinger op de grond (de overspelige vrouw)
14. Christus wekt het dochtertje van Jaïrus weer tot leven
15. De verheerlijking van Christus op de Berg Tabor
16. De genezing van een bezetene
 
 
5.  Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader - De slapende discipelen in de Hof van Olijven  - Verloochening van Petrus
6.  Veroordeling van Jezus (kruisweg)
7.  Kruisiging, avondmaal, graflegging
8.  Geseling van Jezus, Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder, Jezus valt onder het kruis
9.  Verrijzenis van Jezus, Pinksteren, vrouwen bij het graf
 
10. Aanbidding van het kind Jezus door de Drie koningen
 
Behalve deze twaalf kerkramen heeft Jacques Vonk een triptiek geschilderd die in de koornis is geplaatst. Afgebeeld zijn de Verrezen Christus, bijbelse figuren, de kerkpatroonheiligen, de kluizenaar Sint-Gerlachus en de vier symbolen van de Evangelisten (mens, adelaar, leeuw, rund).
 
Meer weten?
 
Kijk voor plattegrond en afbeeldingen van alle ramen op www.glasmalerei-ev.net
Website parochie: www.dionysius-schinnen.nl  
Kerkdiensten: zaterdag 19.00 uur / zondag 10 uur, di/woe/vrij 9.30 uur.
Stichting Jacques Vonk Wissengrachtweg 54 6336 TJ Hulsberg 045-4052776
Terug naar de inhoud