Vm. Dominicanenkapel, Venlo - Jacques Vonk

Ga naar de inhoud

Vm. Dominicanenkapel, Venlo

Voormalige Dominicanenkapel Mariaweide (nu Domani)
Dominicanenplein 15
5911 KN Venlo

 
De historie van de kloosterkapel Mariaweide gaat terug tot de 15e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de kloostergebouwen verwoest en is de kapel ernstig beschadigd. Onder leiding van architect J. Kayser wordt het complex in 1955-1956 gerestaureerd. De kapel gaat dienst doen als kloosterkerk van de Dominicanen. In 1960 wordt het nieuwe klooster opgeleverd. In de jaren zeventig krijgt de kapel officieel de status van Rijksmonument. De kapel krijgt in 2007 een culturele bestemming en wordt ‘Domani, podium voor morgen’ gedoopt.
 
Van kapelraam tot logo

 
De glazenier Jacques Vonk maakte in 1956 in totaal 28 kleine ramen voor deze Dominicanenkapel. Ragnar Eyck van Glasatelier De Reek in Maastricht noemt ze “juweeltjes van glaskunst” in dit boek.
Jacques Vonk zal nooit hebben vermoed dat voorstellingen uit zijn raam Golgotha (plattegrond nr.40) vijftig jaar later tot logo en huisstijl van Domani zouden worden ‘gepromoveerd’… Tijden veranderen en de bestemming van glas-in-loodramen ook. Na de renovatie van de voormalige kapel zijn de glas-in-loodramen gerestaureerd en teruggeplaatst. 
De in totaal 28 ramen van Jacques Vonk bevinden zich in de beide zijbeuken (op de plattegrond nrs. 3 - 9 /35 - 41), in het linker- en rechter dwarsschip (op de plattegrond 10 - 17 / 29 - 34), voorstellende:
 

 
 

3. Bloemen
4. De verloochening
5. De barmhartige Samaritaan
6. Het laatste oordeel
7. De verdrijving uit het paradijs
8. Het aards paradijs
9. De thuiskomst van de verloren zoon
10. Sint-Dominicus met bisschop Diégo van Osma
11. Sint-Dominicus en Sint-Catharina van Siena in contemplatie 
12. Maria in gebed in gesloten hof
13. Maria Hemelse bruid
14. Maria Onbevlekte Ontvangenis
15. Evangelistensymbolen, adelaar en engel
16. Christus met de luisterende Maria van Bethanië
17. Evangelistensymbolen, stier en leeuw
29. Petrus de sleuteldrager
30. Paulus de neergestorte, die het zwaard van het woord Gods ontving
31. Johannes de theoloog en ziener van Patmos
32. Biechtvader Raymundus van Pennafort
33. Predikant Vincent Ferrerius    
34. Theoloog Thomas van Aquino 
35. Simon van Cyrene en de wenende dochters van Jeruzalem
36. Veronica met de doek, Jezus die het kruis draagt en de graflegging
37. Bruiloft te Kana
38. Koning David en de profeet Nathan
39. De Ark van Noach
40. Golgotha 
41. 'Sint Antonius bid voor ons'       
  
De overige glas-in-loodramen in het middenschip en in de koorkapel zijn van Gilles Franssen.
 
Meer weten?
Kijk voor plattegrond en afbeeldingen van alle ramen op www.glasmalerei-ev.net
De devotiekapel is dagelijks geopend. De Dominicanenkapel met de ramen van Jacques Vonk heeft wisselende openingstijden in verband met besloten ontvangsten of culturele evenementen.
Kijk op website www.domani-venlo.nl voor actuele informatie. 
Stichting Jacques Vonk Wissengrachtweg 54 6336 TJ Hulsberg 045-4052776
Terug naar de inhoud