Vm. Kerk OLV van Altijddurende Bijstand, Kerkrade Heilust - Jacques Vonk

Ga naar de inhoud

Vm. Kerk OLV van Altijddurende Bijstand, Kerkrade Heilust

Vm. kerk van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
Kampstraat 50
6466 BR Kerkrade

Limburg is niet bepaald zuinig geweest op overblijfselen uit het mijnverleden.  Nu ook steeds meer kerken worden gesloten of afgebroken, is het verheugend dat deze kerk een multi-culturele functie heeft gekregen en de ramen van Jacques Vonk daarin zijn gespaard. Zo blijven ze voor bezoekers toegankelijk.
Voor de kerk mocht Jacques Vonk in 1956 de ramen ontwerpen: 24 (waaronder twee driedubbele) in totaal. Ze bevinden zich boven de hoofdingang, in de doopkapel,  in de rechter- en linkerzijbeuk, in de rechter- en linker- dwarsbeuk en op het priesterkoor.
Op de plattegrond nrs. 1 – 20, voorstellend:
 
1.  Boven de ingang: Christus als wereldrechter ( helaas beschadigd)
2.  In de doopkapel, links van de ingang: Doop van Jezus in de Jordaan  en
3.  Maria en Johannes onder het kruis, Maria Tenhemelopneming4.  Wijnstok en vogels 
5.  Jezus als de Man van Smarten
6.  Wijnstok en vogels
7.  Drie Koningen bij Herodes, vlucht naar Egypte, opdracht van Jezus in de tempel
8.  De evangelist Marcus
9.  De evangelist Mattheus
10. De vrouwen aan het graf, de geseling van Christus, Christus en de Emmaüsgangers (drie ramen)
11. Pietà: de afname van het kruis
12. Eucharistische symbolen: brood en vis
13. Eucharistische symbolen: pelikaan die zijn jongen voedt
14. Aanbidding door de herders (links), geboorte van Jezus (midden) en de H. Drie Koningen (rechts)
15. De evangelist Johannes
16. De evangelist Lucas
17. Droom van Jozef (boven), Visitatie (midden), Annunciatie (beneden)
18. Een engel
19. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
20. Een engel
 
 
 
Meer weten?
 
Kijk voor plattegrond en afbeeldingen van alle ramen op www.glasmalerei-ev.net
Het vm. kerkgebouw is op wisselende tijden geopend
Stichting Jacques Vonk Wissengrachtweg 54 6336 TJ Hulsberg 045-4052776
Terug naar de inhoud